51 %
CakePop Präsentbox
4.90 CHF* 9.90 CHF*
Neu
Gebäckdosen Set Lotta
27.90 CHF*
Neu
Hundeleckerli Vorratsdose
24.90 CHF*
Neu
Hundeleckerlidosen Set Barney
16.90 CHF*
60 %
Mini Zellophanbeutel CakeCouture
5.90 CHF* 14.90 CHF*
42 %
Mini-Zellglasbeutel Candy Christmas
4.90 CHF* 8.40 CHF*
Vorratsdose Pixie Hoch
32.90 CHF*
Vorratsdose Pixie Kurz
24.90 CHF*
Zellophanbeutel Cottage
8.90 CHF*
Keksdosen, Verpacken, Schenken